ŘEŠENÍ

FLEXIBILITA PLNIT JAKÝKOLI ÚKOL

VOJENSKÝ VÝCVIK UAV

Bezpilotní letadlo Primoco One 150 je ideální platformou pro každodenní výcvikové mise včetně počátečního výcviku nových pilotů a operátorů nebo opakovaného výcviku k udržení dovedností posádky. Pro tyto úkoly musí být bezpilotní letadlo vybaveno senzory, které umožňují výcvik koordinace posádky.

Při úvodním školení je k dispozici několik speciálních výcvikových nástrojů, jako například unikátní náhlavní souprava pro vidění virtuální reality, která umožňuje novým pilotů trénink ručního řízení. Toto zařízení umožňuje nejen nácvik ručního provozu za různých meteorologických a viditelných podmínek, ale umožňuje i trénink konkrétních postupů s využitím realistické mapy základny nebo oblasti provozu majitele. Interní pilotní simulátor umožňuje výcvik v bezpečnostních operacích a instruktáž mise.

VYMÁHÁNÍ PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ

Pro orgány činné v trestním řízení přináší Primoco One 150 bezkonkurenční úroveň automatizace s širokou škálou senzorů, udržitelnými provozními náklady a předvídatelným schématem údržby. Základním vybavením v oblasti kontroly dodržování právních požadavků je kamera EO/IR, kde Primoco nabízí několik již integrovaných a testovaných řešení, počínaje základním systémem Octopus Epsilon 140 pro práci během dne i noci, systémem střední třídy Octopus Epsilon 175 pro práci během dne i noci až po špičkové systémy Wescam Mx-8 a Mx-10 pro práci během dne i noci.

Systémy EO/IR obsahují nejen optické denní kamery a senzory MWIR/SWIR vybavené funkcí GPS a automatického sledování objektů, ale mají také laserový dálkoměr a ukazatel. Velké užitné zatížení umožňuje zapojení více senzorů a propojení systému EO/IR s fotoaparátem s ultravysokým rozlišením (150 MPix). Výkonné datové připojení umožňuje živé streamování HD videa až na hranici dosahu 200 km.

HRANIČNÍ KONTROLY

Bez ohledu na rozsah hranic je bezpilotní letadlo Primoco One 150 vhodné pro nepřetržité sledování jakýchkoli hraničních oblastí. Propracovaný navigační systém bezpilotního letadla skládající se z GPS a inerciální navigace umožňuje bezpečný provoz na požadované straně hranice bez rizika překročení linie.

Hraniční dohled může využít EO/IR senzory pro denní či noční monitorování situace, přičemž letadlo může nést i další vybavení, jako jsou laserové skenery LIDAR umožňující generování 3D digitálních terénních map, radary SAR pro automatické detekce hranice nebo ultraširokopásmové radary UWB, které proniknou povrchem země. Kombinace pokročilých senzorů spolu se sofistikovanou automatizací letu přináší operátorovi skutečně novou úroveň schopností hraniční kontroly.

NÁMOŘNÍ A PŘÍSTAVNÍ KONTROLY

Pro námořní a přístavní orgány a služby je bezpilotní letadlo Primoco One 150 dodáváno s automatickým identifikačním systémem odvozeným ze zařízení provozovaného americkým námořnictvem po celá desetiletí. Identifikace plavidel v reálném čase umožňuje včasné odhalení potenciálních nežádoucích aktivit. Ve spojení se snímacím systémem EO/IR nebo radarem se syntetickou aperturou (SAR) lze bezpilotní letadlo použít k poloautomatickému řízení a vyhledávání námořních sektorů a přístavních oblastí s vysoce přesným výstupem v reálném čase, který poskytuje okamžitou reakci na jakoukoli hrozbu nebo nesrovnalost.

Primoco nabízí několik možností radarů SAR počínaje aktivním elektronickým snímáním (AESA) s pevným vertikálním pohledem až po řešení sestávající z otočné antény umožňující azimutové vyhledávání do 360° na velkou vzdálenost. Radary SAR pracují v pásmu X a umožňují provozní režimy bodového světla, pruhů a pozemních pohyblivých cílů (GMTI).

KALIBRACE SYSTÉMŮ AIRSPACE NAVAID

Primoco One 150 UAV může být vybaven užitečným zatížením Flight Inspection System (FIS) pro podporu kalibrace letových a letištních NAVAID, jako jsou ILS, VGSI, VOR, DME, NDB, Marker, GBAS, VDF a další. Lze rovněž použít senzory pro vojenskou navigaci jako například TACAN a Precision Approach Radar (PAR). Vzdušné senzory avioniky a polohovací systém GNSS/SBAS poskytují vysoce přesná měření, která jsou přenášena vysokorychlostním datovým spojem, a poskytují data a výsledky v reálném čase leteckému inspektorovi na zemi. Špičkový software Flight Inspection umožňuje exportovat výsledky kontroly do libovolného přizpůsobeného formátu zprávy.

Bezpilotní letadlo může být rychle nově vybaveno a kalibrováno konkrétními navigačními prostředky. Primoco One 150 UAV nabízí bezkonkurenční provozní náklady ve srovnání s konvenčními letadly Flight Inspection v plné velikosti. Ve spolupráci s předními výrobci zařízení pro letovou inspekci, jako je Norwegian Special Mission, může Primoco nabídnout nejlepší řešení ve své třídě pro každého zákazníka.

SLEDOVÁNÍ A PRŮZKUM

Bezpilotní letadlo Primoco One 150 je vhodnou platformou pro nenápadné sledování a průzkum. Cestovní výška umožňuje pozorování bez povšimnutí, neboť zvuková i optická detekce systému je prakticky vyloučena, a palubní senzory dosahují a překračují rozmezí do 200 km LOS a zajišťují perfektní podmínky pro shromažďování zpravodajských informací.

Rozsah užitečné zátěže umožňuje instalaci EO/IR senzorů různých velikostí a výkonových tříd, radary SAR s pevnou i závěsnou anténou, laserový skener LIDAR, fotoaparáty s ultravysokým rozlišením (150 MPix) a RF detektory. Kombinace parametrů senzorů s funkcí multisenzorů na palubě zajišťuje dokonalé získávání informací během denních i nočních podmínek i ze vzdálených oblastí bez rizika pro posádku. Doplňkem je inteligentní samoučící software, který automaticky vyhodnotí shromážděná data a upozorní na neshody.

ELEKTRONICKÁ VAROVÁNÍ

Jednou z předních výhod bezpilotního letadla Primoco One 150 je jeho schopnost elektronického boje. Letadlo může být vybaveno sofistikovanou sadou elektronických a vysokofrekvenčních rušiček a přijímačů bez ITAR, které mu umožňují provádět elektronické útoky, rušení zařízení, zajištění vlastní ochrany, simulace emitoru hrozeb, simulace emitoru během rušení, školení elektronické ochrany a další mise.

Díky nízkým nákladům na používané systémy elektronického boje má Primoco One 150 bezkonkurenční možnosti v oblasti tradičního a moderního koherentního rušení nebo jejich kombinace za dostupnou cenu, a to bez jakýchkoli omezení. V kombinaci s výdrží 15 hodin a doletem 200 km LOS má letadlo zcela bezkonkurenční výkon.

MONITOROVÁNÍ POTRUBÍ A PŘENOSOVÝCH VEDENÍ

Pro ropný a energetický průmysl přináší Primoco One 150 UAV nákladově efektivní platformu pro každodenní použití se sofistikovanou technologií a automatizací sledování potrubí a přenosových vedení. Letoun je ovládán a řízen z pozemní řídící stanice s velmi pokročilou úrovní automatizace pro snadné plánování a přípravu mise. Díky dosahu 200 km a provozní rychlosti až 150 km/h může poskytovat vyšší monitorovací kapacitu než jakákoli jiná platforma, ať už s posádkou nebo bez posádky.

Sada senzorů se může skládat z denní HD kamery, HD kamery pro den/noc, statické kamery s ultravysokým rozlišením (150 MPix), laserového skeneru LIDAR nebo jiných senzorů. Všechny položky jsou vybaveny funkcí automatického vyrovnání a funkcí GPS lokalizace, která zajišťuje přenos shromážděných dat v reálném čase do pozemní řídící stanice a volitelně do sídla operátora.

POMOC PŘI KATASTROFÁCH

Bezpilotní letadlo Primoco One 150 je ideální platformou pro zmírnění následků katastrof na velké ploše a lze jej použít při různých událostech, jako jsou záplavy, zemětřesení, sopečné erupce nebo lesní požáry. Letadlo se obvykle používá v nebezpečném prostředí k monitorování rozsahu katastrofy, monitorování preventivních a záchranných činností a dokonce k lokalizaci osob v tísni a poskytování pokynů pro pomoc. Na rozdíl od většiny letadel s posádkou může bezpilotní letadlo bezpečně fungovat i v noci, což je klíčový faktor pro eliminaci rychle se šířících hrozeb, jako jsou záplavy nebo požáry. Bezpilotní letadlo může poskytovat provozovateli data v reálném čase pro okamžitou reakci a zachování života lidí i ochranu majetku.

Bezpilotní letadlo může být vybaveno různými sadami senzorů počínaje EO/IR kamerami pro noční i denní vidění, lokalizačními zařízeními a dalšími speciálními vybaveními.

OCHRANA A VÝZKUM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bezpilotní letadlo Primoco One 150 je ideální platformou pro monitorování životního prostředí. Letadlo může například nenápadně sledovat zájmovou oblast pro počítání zvířat bez narušení divoké přírody. Letadlo má minimální hlukovou stopu, která umožňuje, aby palubní senzory získaly skutečný přehled počtu zvířecích populací. Pro tyto mise je letadlo vybaveno kamerou s ultravysokým rozlišením a rozlišením 150 MPix, která operátorovi umožňuje přiblížit jakékoli oblasti zájmu.

Bezpilotní letadlo může být rovněž vybaveno zařízením pro odběr vzorků vzduchu a detekci znečištění ovzduší včetně sledování pohybů znečištěného vzduchu v atmosféře.

MONITOROVÁNÍ ŽELEZNICE

Ve velkých zemích je železniční síť součástí kritické infrastruktury. Měla by podléhat pravidelné kontrole a údržbě. Primoco One UAV umožňuje vzdálenou detekci jakýchkoli nesrovnalostí zajišťujících včasné varování před možnými hrozbami a nebezpečím. Široký výběr senzorů umožňuje například detekovat praskliny na železniční trati nebo uvolněné šrouby. Pokročilé systémy plánování a řízení/provádění misí umožňují operátorovi snadno předem naprogramovat trasu a jediným kliknutím kroužit nad zjištěnou závadou.

Pro tyto mise je letadlo vybaveno kamerou s ultravysokým rozlišením a rozlišením 150 MPix, která operátorovi umožňuje přiblížit jakékoli oblasti zájmu. Rozlišení zobrazuje každé 3 cm na zemi jako jeden pixel a dokáže detekovat malé drobnosti možných nesrovnalostí.

BEZPILOTNÍ CÍLOVÁ LETADLA

Primoco UAV může být efektivně použita jako realistická simulace cíle pro jakoukoli vojenskou jednotku počínaje protiletadlovými prapory až po mechanizované pěchoty a vzdušné síly. Cílová bezpilotní letadla Primoco jsou vybavena palubními indikátory chybějícího cíle umožňujícího stanovení přesnosti střelby i radarových odražečů (Luneburg) a IR zářičů. Kombinace palubního vybavení umožňuje simulaci různých cílů s různými charakteristikami. Rovina může být namalována v barvách vybraných zákazníkem, které odpovídají požadovanému barevnému schématu soupeře.

Velikost letadla umožňuje cvičnou střelbu na krátkou až střední vzdálenost. Cílová bezpilotní letadla Primoco vyžadují krátkou startovací a přistávací dráhu (300 m) a (pokud nejsou zasaženy živou municí) mohou být po přistání znovu použity se značnými nákladovými výhodami pro provozovatele.

NAŠE VIDEA

Primoco UAV Official Video 2024
Time: 13:05
Předletové postupy Primoco UAV
Čas: 8:26
SAR IMSAR NSP-7
Čas: 5:12
Emergency parachute landing system
Čas: 2:02
Flight Inspection ILS/VOR/NDB
Čas: 4:54
Multiple Operation
Čas: 1:14
EO/MWIR Epsilon 180
Čas: 2:30
Factory Airport
Čas: 1:42