INFORMACE O EMITENTOVI

I. INFORMACE O EMITENTOVI

Obchodní firma::
Primoco UAV SE

Sídlo společnosti:
Výpadová 1563/29, 153 00 Prague 5, Czech Republic

Identifikační údaje:
IČ: 03794393
DIČ: CZ699006129

Právní forma:
Evropská společnost

Předmět činnosti:
Vývoj a výroba bezpilotních letounů

Auditor:
TPA Czech Republic

Právní zastoupení:
MP Legal

Banka
Komerční banka, a.s. (člen Société Générale)

II. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Ladislav Semetkovský             58.1%
Gabriel Fülöpp                           24%
Free float                                    17.9%

III. VYBRANÉ HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE (v tis. CZK)

20152016201720182019202030.6.202131.12.202130.6.202231.12.202230.06.2023
Tržby0611462752815323087812 84617 767102 814153245213 369
Náklady68096931590423022-25498-37955-14 041-45 246-50 364-90884-113 753
Provozní hospodářský výsledek-680-9126-70462030-23966-7077-15 371-27 48052 4506236199 616
EBITDA-676-8602-20374075-20946-4980-14 041-24 60450 57765961109 709
Zisk před zdaněním-676-9737-7639379-23966-9435-15 796-27 95449 16862620108 576
Zisk po zdanění-676-9737-7639379-23966-9435-15 796-27 95449 16876787 676
20152016201720182019202030.6.202131.12.202130.6.202231.12.202230.06.2023
Dlouhodobý majetek2406355789428075333253023229 50832 37832 7843625641 554
Oběžná aktiva236376141769847921191412022267 38548 366127 510121612284 900
Aktiva celkem4769111712664856074525245051696 97084 730160 303157868326 496
Vlastní kapitál4651-86-772555779317362183496 56784 409133 577146 654234 330
Krátkodobé závazky118713530720201078026 49811 214
Dlouhodobé závazky010455289470205142839100
Krátkodobé pohledávky304859842 75263015 43892 166
Pasiva celkem4769111712664856074525245051696 97084 730160 303157868326 496

IV. AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál:
CZK 4,344,710 (EUR 156,707)

Podoba, forma a druh akcií:
Veškeré akcie jsou zaknihovanými kmenovými akciemi na jméno a tvoří jedinou emisi akcií. ISIN: CZ0005135970

Počet akcií:
4.344.710 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR). Veškeré vydané akcie jsou plně splaceny.

Omezení převoditelnosti:
Převoditelnost akcií není omezena.

Obchodování:
Akcie jsou obchodovány na trhu Start, jež tvoří část mnohostranného obchodního systému provozovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. Akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu.