INFORMACE O EMITENTOVI

I. INFORMACE O EMITENTOVI

Obchodní firma::
Primoco UAV SE

Sídlo společnosti:
Výpadová 1563/29, 153 00 Prague 5, Czech Republic

Identifikační údaje:
IČ: 03794393
DIČ: CZ699006129

Právní forma:
Evropská společnost

Předmět činnosti:
Vývoj a výroba civilních bezpilotních letounů

Auditor:
TPA Czech Republic

Právní zastoupení:
MP Legal

Banka
Komerční banka, a.s. (člen Société Générale)

II. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Ladislav Semetkovský             59.72%
Gabriel Fülöpp                           27.16%
Free float                                    13.12%

III. VYBRANÉ HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE (v tis. CZK)

201520162017201830.6.2019 31.12.201930.6.202031.12.202030.6.2021
Tržby061146275281083153295843087812 846
Náklady68096931590423022-14612-25498-10993-37955-14 041
Provozní hospodářský výsledek-680-9126-70462030-13529-23966-1409-7077-15 371
EBITDA-676-8602-20374075-12473-2094625-4980-14 041
Zisk před zdaněním-676-9737-7639379-13588-23966-2131-9435-15 796
Zisk po zdanění-676-9737-7639379-13588-23966-2131-9435-15 796
201520162017201830.6.201931.12.201930.6.202031.12.202030.6.2021
Dlouhodobý majetek24063557894280752789433325321603023229 508
Oběžná aktiva2363761417698479211907119141243992022267 385
Aktiva celkem47691117126648560744705552524566185051696 970
Vlastní kapitál4651-86-7725557794219131736296052183496 567
Krátkodobé závazky118713530720236069210122
Dlouhodobé závazky01045528947050002051426271283910
Krátkodobé pohledávky3048316659840
Pasiva celkem47691117126648560744705552524566185051696 970

IV. AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál:
CZK 4,344,710 (EUR 156,707)

Podoba, forma a druh akcií:
Veškeré akcie jsou zaknihovanými kmenovými akciemi na jméno a tvoří jedinou emisi akcií. ISIN: CZ0005135970

Počet akcií:
4.344.710 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR). Veškeré vydané akcie jsou plně splaceny.

Omezení převoditelnosti:
Převoditelnost akcií není omezena.

Obchodování:
Akcie jsou obchodovány na trhu Start, jež tvoří část mnohostranného obchodního systému provozovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. Akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu.