INFORMACE O EMITENTOVI

I. INFORMACE O EMITENTOVI

Obchodní firma::
Primoco UAV SE

Sídlo společnosti:
Výpadová 1563/29, 153 00 Prague 5, Czech Republic

Identifikační údaje:
IČ: 03794393
DIČ: CZ699006129

Právní forma:
Evropská společnost

Předmět činnosti:
Vývoj a výroba civilních bezpilotních letounů

Auditor:
TPA Czech Republic

Právní zastoupení:
MP Legal

Banka
Komerční banka, a.s. (člen Société Générale)

II. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Ladislav Semetkovský             59.72%
Gabriel Fülöpp                           27.16%
Free float                                    13.12%

III. VYBRANÉ HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE (v tis. CZK)

201520162017201830.6.2019 31.12.201930.6.202031.12.2020
Tržby0611462752810831532958430878
Náklady68096931590423022-14612-25498-10993-37955
Provozní hospodářský výsledek-680-9126-70462030-13529-23966-1409-7077
EBITDA-676-8602-20374075-12473-2094625-4980
Zisk před zdaněním-676-9737-7639379-13588-23966-2131-9435
Zisk po zdanění-676-9737-7639379-13588-23966-2131-9435
201520162017201830.6.201931.12.201930.6.202031.12.2020
Dlouhodobý majetek240635578942807527894333253216030232
Oběžná aktiva23637614176984792119071191412439920222
Aktiva celkem476911171266485607447055525245661850516
Vlastní kapitál4651-86-77255577942191317362960521834
Krátkodobé závazky118713530720236069210
Dlouhodobé závazky0104552894705000205142627128391
Krátkodobé pohledávky304831665984
Pasiva celkem476911171266485607447055525245661850516

IV. AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál:
CZK 4,344,710 (EUR 156,707)

Podoba, forma a druh akcií:
Veškeré akcie jsou zaknihovanými kmenovými akciemi na jméno a tvoří jedinou emisi akcií. ISIN: CZ0005135970

Počet akcií:
4.344.710 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR). Veškeré vydané akcie jsou plně splaceny.

Omezení převoditelnosti:
Převoditelnost akcií není omezena.

Obchodování:
Akcie jsou obchodovány na trhu Start, jež tvoří část mnohostranného obchodního systému provozovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. Akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu.