DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

SPOLEHLIVÁ A INTELIGENTNÍ PLATFORMA

 

CIVILNÍ APLIKACE:

 

PŘESNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Primoco UAV otevírá cestu nejen k přesnému zemědělství, ale i k inteligentnímu řešení. Poskytování dat a fotografií o stavu plodin v reálném čase znamená, že můžete předvídat výnosy plodin, reagovat na ohrožení škůdci a chování prostředí. Nejnovější informace umožňují, že máte výběr mnohem přesnějších pesticidů a jejich aplikace bude ekonomičtější a méně škodlivá pro životní prostředí.

VZDÁLENÉ MAPOVÁNÍ

Primoco UAV dokáže provádět složité vzdálené mapování pomocí 3D skeneru LIDAR. Oblasti, které jsou topograficky náročné a obsahují překrývající stromy nebo skupiny budov mohou být mnohem rychleji a bezpečněji analyzovány bez přímé osobní účasti.

MAPOVÁNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ S VYŽITÍM SKENERU LIDAR

Využití skeneru LIDAR k mapování koridorů je standardní částí řízení infrastruktury veřejných sítí. Primoco UAV zajištuje bezkontaktní vizualizaci sítě ve velkém rozsahu, šetří náklady a zobrazuje veškeré překážky a interference podél přenosového koridoru.

PODPORA HORNICTVÍ A MAPOVÁNÍ

Primoco UAV se často používá k monitorování a mapování povrchových dolů prostřednictvím laserového skeneru LIDAR. Jedná se o nejrychlejší a nejjednodušší způsob pro měření objemu s výpočty pomocí fotografování časových intervalů a 3D modelů.

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Přesná topografická data jsou důležitá při plánování silničních a železničních cest. Flexibilita Primoco UAV umožňuje oblasti snadno a pravidelně prohledávat bez nutnosti splnění požadavků a schválení potřebných pro logistiku v místě.

MONITOROVÁNÍ POTRUBNÍHO VEDENÍ & ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Primoco UAV je běžný řešením pro pravidelné sledování potrubních systémů díky většímu rozsahu pokrytí a nákladové efektivitě. Systémy podzemního potrubí a potrubí v oceánu lze sledovat v pravidelných intervalech, které umožňují zajistit bezpečnost systému a životního prostředí. Primoco UAV využívá různé optické a infračervené kamery a multispektrální a hyperspektrální senzory.

REAKCE NA NEBEZPEČÍ & ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Primoco UAV je schopné rychle získat informace při mapování místa přírodní katastrofy. Primoco UAV poskytne rychlý a snadný zásah. Epicentrum ohně lze snadno nalézt díky zabudovanému termoaparátu a je možné oheň rychle hasit. Funkce videa v reálném čase pomáhá při hledání nezvěstných lidí v záplavových zónách. Na moři lze sledovat a mapovat ropné skvrny s cílem navrhnout nejlepší a nejúčinnější řešení.

 

 

POUŽITÍ UAV PRO ÚČELY VLÁD:

 

BEZPEČNOST A ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA

Pokud je zapotřebí zajistit bezpečnost, pak Primoco UAV dokáže poskytnout rychlé informace v kritických situacích. Informace v reálném čase ze vzduchu rozšíří možnosti vašeho týmu sledovat velké davy lidí nebo pohyby vozidel. Monitorování dlouhých vzdáleností umožní zabránit neoprávněnému vstupu teroristů, zločinců nebo ilegálních přistěhovalců. Primoco UAV dokáže poskytnout inteligentní zpravodajskou službu pro národní bezpečnost.

DOHLED NA POBŘEŽÍ

Díky Primoco UAV můžete spolehlivě sledovat pobřežní vody, efektivně identifikovat čluny a sledovat neznámá plavidla. UAV dolétne až 1500 km daleko a díky vynikajícím letovým vlastnostem máte stále přehled o situaci bez ohledu na vzdálenost. Jeho nenápadná velikost a profil umožňují nasazení v citlivých oblastech.

PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÉ MISE

Tepelné senzory na palubě Primoco UAV jsou účinným nástrojem pro každou pátrací a záchranou misi na území státu nebo na moři a podporují záchranné operace v lesích a ve vzdálených oblastech. Primoco UAV nabízí rychlou reakci za efektivní cenu a je vhodné pro pátrací týmy.

OCHRANA HRANIC

Primoco UAV je klíčovou součástí každého systému ochrany hranic a jejich sledování. Může poskytnout zpravodajství v reálném čase v pohraničních oblastech a váš tým může rychleji a efektivněji reagovat. Integrované senzory poskytnou obrazové a tepelné údaje a okamžitou odezvu pozemních týmů, které získávají výhodu bezpilotního vzdušného prostředku.

REQUEST INFORMATION

Would you like information on how to use a drone to improve your business? Please complete the form below and we will be in touch soon.