DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

Oznámení o přijetí rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a o štěpení akcií

Valná hromada společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“) rozhodla dne 14.2.2018 ve formě notářského zápisu sepsaného téhož dne JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem se sídlem v Praze, č. NZ 65/2018 N […]

Valná hromada společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“) rozhodla dne 14.2.2018 ve formě notářského zápisu sepsaného téhož dne JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem se sídlem v Praze, č. NZ 65/2018 N 49/2018 o:

  1. přeměně veškerých akcií vydaných Společností na zaknihované akcie; a
  2. o štěpení veškerých akcií vydaných Společností

tak, že:

dosavadních 123 kusů kmenových akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 33.270,- Kč a 1.200,- EUR na jméno (dále jen „Dosavadní akcie“) se přeměňují a štěpí na 4.092.210 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč a  0,036068530207394048692515779981966,- EUR.

Akcionáři Společnosti mohou odevzdat Dosavadní akcie v sídle Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců od okamžiku zveřejnění tohoto oznámení. Při odevzdání Dosavadních akcií sdělí akcionáři Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.

Celý text rozhodnutí je přístupný na internetové stránce http://www.justice.cz.

REQUEST INFORMATION

Would you like information on how to use a drone to improve your business? Please complete the form below and we will be in touch soon.