O špičková bezpilotní letadla z Česka je zájem. Jejich výrobce Primoco UAV SE oznámil rekordní hospodářské výsledky.

  • Tržby výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE v 1. pololetí 2022 dosáhly 102,8 milionů Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2021 jde o nárůst 800 %.
  • Pololetní EBITDA ztrátu 14 milionů korun z loňského prvního pololetí v důsledku pandemie Covid-19 se firmě letos podařilo obrátit v 50,6 milionový zisk. EBITDA marže je 49,2 %.
  • Společnost v prvním pololetí dodala celkem 7 bezpilotních letadel. Zároveň připravuje uzavření nových obchodních smluv.
  • Akcie Primoco UAV SE na Burze cenných papírů Praha zpevnily od začátku roku o 7,4 %. To je řadí k nejvýkonnějším titulům letošního obchodování na pražském parketu.

Praha, 18. července 2022 – Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE dosáhl v letošním prvním pololetí rekordních hospodářských výsledků. Tržby společnosti činily 102,8 milionů korun, což ve srovnání se stejným obdobím loni představuje nárůst na osminásobek. Společnost dodala od začátku roku celkem 7 bezpilotních letadel evropským zákazníkům. Nové kontraky společnost očekává uzavřít v horizontu týdnů.

EBITDA zisk Primoco UAV SE v 1. pololetí 2022 přesáhl částku 50,6 milionů korun. Loni mezi lednem a červnem přitom společnost vykázala především kvůli omezením spojeným s pandemií více než 14 milionovou ztrátu. „Zatímco v posledních dvou letech nám uzavírání nových kontraktů a dodávky letadel, komponentů i letových služeb komplikovala koronavirová omezení, letošní rok by pro nás mohl znamenat průlom v hospodaření. Konečně můžeme náš potenciál rozvinout naplno a těžit z výsledků vlastního výzkumu a vývoje, díky kterým jsou stroje Primoco vysoce konkurenceschopné,“ uvedl generální ředitel společnosti Primoco UAV SE Ladislav Semetkovský.

Tuzemskému výrobci dronů, jenž má výrobní prostory v Praze – Radotíně a vlastní testovací letiště v Písku – Krašovicích, se navíc letos daří také na pražské burze. Zatímco většina ostatních akciových titulů v Česku i ve světě od začátku roku oslabila až o desítky procent, akcie Primoco UAV SE obchodované na trhu START naopak zpevnily o 7,4 % na 290 korun za kus.

Kromě výborných hospodářských a burzovních výsledků zároveň společnost v prvním pololetí pokračovala v testovacích letech svých strojů, prezentacích jejich vlastností potenciálním odběratelům a posilování široké palety certifikací, jež drží. Ve spolupráci se společností Plath GmbH například Primoco UAV SE provedla úspěšné testovací lety bezpilotního letounu Primoco UAV One 150 v německém vzdušném prostoru.

Lety se uskutečnily v režimu BVLOS v rámci celoevropské legislativy pro společnosti s certifikátem LUC (Light Unmanned Certificate) v době, kdy ve vojenském vzdušném prostoru německé armády Bundeswehr v Manchingu probíhal běžný letecký provoz. „Jsem velice rád, že se nám podařilo prokázat kvalitu našich bezpilotních letadel na německém vojenském trhu. Počátkem letošního roku jsme zíkali od Úřadu pro civilní letectví ČR certifikát EASA LUC pro letoun Primoco UAV One 150 v kategorii „Specific“. To nám umožnilo volně provádět testy s armádou Bundeswehr bez dalších nezbytných schválení,“ uvedl Semetkovský.uvedl Semetkovský.

Pro budoucí vývoj hospodaření společnosti je podle jejího generálního ředitele důležitý fakt, že zejména evropské státy v důsledku konfliktu na Ukrajině s bezprecendentní rychlostí rozhodly o navýšení výdajů na obranu. Bezpilotní letadla přitom v současnosti hrají ve vybavení armád stále důležitější roli. Těžiště tržeb, jež pro Primoco UAV SE v minulosti leželo hlavně v Asii a na Blízkém východě, se tak přesouvá do Evropy. Právě z vojenské oblasti letos Primoco UAV SE zaznamenává výrazně zvýšený zájem o bezpilotní letadla. Do konce roku společnost plánuje prodat 40 letounů One 150 v hodnotě 500 milionů korun.

Primoco UAV SE také dále pracuje na získání vojenského oprávnění v souladu s normou NATO STANAG 4703. Společnost již má pověření Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR jako schválená výrobní a vývojová organizace podle evropského standardu EMAR 21. Certifikace STANAG 4703 již dospěla do stádia finálních letových testů.

V dubnu 2022 společnost Primoco UAV SE také doplnila svou dozorčí radu. Jejím novým členem se stal plukovník gšt. (v.v.) Ing. Vladan Ševčík, který nahradil odstoupivšího Ing. Josefa Radu. Doplnění dozorčí rady představuje krok k těsnější spolupráci se státními úřady a klíčovými prvky leteckého průmyslu České republiky.

Vybrané finanční ukazatele (v tis. CZK)
30/06/2021 30/06/2022
Tržby 12,846 102,814
Náklady -28,217 -50,364
Provozní hospodářský výsledek -15,371 52,450
EBITDA -14,041 50,577
Zisk před zdaněním -15,796 49,168
Zisk po zdanění -15,796 49,168
30/06/2021 30/06/2022
Dlouhodobý majetek 29,508 32,784
Oběžná aktiva 67,385 127,510
      z toho - zásoby 13,175 27,960
      z toho - bankovní účty a hotovost 51,458 84,112
      z toho - pohledávky 2,752 15,438
Aktivní dohady a náklady příštích období 77 9
Aktiva celkem 96,970 160,303
Vlastní kapitál 96,567 133,577
Krátkodobé závazky 78 26,498
Pasiva celkem 96,970 160,303

NAŠE VIDEA

Primoco UAV Official Video 2023
Time: 13:05
Předletové postupy Primoco UAV
Čas: 8:26
SAR IMSAR NSP-7
Čas: 5:12
Emergency parachute landing system
Čas: 2:02
Flight Inspection ILS/VOR/NDB
Čas: 4:54
Multiple Operation
Čas: 1:14
EO/MWIR Epsilon 180
Čas: 2:30
Factory Airport
Čas: 1:42