Dozorčí radu výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE doplnil Ing. Vladan Ševčík

Česká společnost Primoco UAV SE, výrobce civilních a vojenských bezpilotních letounů doplnila dozorčí radu o plukovníka gšt. (v.v.) Ing. Vladana Ševčíka, který byl ustanoven na místo za odstoupeného Ing. Josefa Radu. Rozhodnutí o jmenování nového člena dozorčí rady bylo učiněno během valné hromady společnosti v jejím sídle dne 26. dubna 2022.

Generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský doplnění dozorčí rady vnímá především jako krok k zajištění plné funkčnosti tohoto kontrolního orgánu a také v těsnější spolupráci se státními úřady a klíčovými prvky leteckého průmyslu ČR: „Vladan Ševčík pracuje v naší společnosti již od roku 2020 na pozici manažera kvality a jsem velmi rád, že souhlasil s větším zapojením do chodu naší společnosti. Díky svým odborným kvalitám a manažerským zkušenostem jsme jej požádali o podporu při probíhající certifikaci naší společnosti a bezpilotního letounu v nadnárodním kontextu, a to jak v civilní, tak vojenské oblasti.“    

Plukovník gšt. (v.v.) Ing. Vladan Ševčík (1965) působil více než 20 let při výkonu státní správy Ministerstva obrany v oblastech certifikace a udržování letové způsobilosti vojenských letadel, dále pak při schvalování způsobilosti projekčních, výrobních a údržbových organizací řešících vojenskou leteckou techniku, tak i schvalování způsobilosti personálu pro údržbu vojenských letadel. Jako vedoucí oddělení letecké techniky Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany pracoval v zahraničních výborech EDA/MAWA Forum a NATO/AWAG, kde se podílel se na harmonizaci a implementaci nadnárodních leteckých předpisů do prostředí České republiky. Vedle toho pracuje na pozici Vice-presidenta pro kvalitu a letovou způsobilost ve společnosti Aero Vodochody Aerospace.

NAŠE VIDEA

Primoco UAV – Oficiální video 2021
Čas: 6:22
Předletové postupy Primoco UAV
Čas: 8:26
SAR IMSAR NSP-7
Čas: 5:12
Emergency parachute landing system
Čas: 2:02
Flight Inspection ILS/VOR/NDB
Čas: 4:54
Multiple Operation
Čas: 1:14
EO/MWIR Epsilon 180
Čas: 2:30
Factory Airport
Čas: 1:42