DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

S PRIMOCO POLETÍTE VÝŠE


CIVILNÍ APLIKACE:

 

PŘESNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Primoco UAV otevírá cestu k přesnému zemědělství. Poskytování dat a fotografií o stavu vašich plodin v reálném čase znamená, že můžete předvídat výnosy plodin a reagovat na ohrožení škůdci. Aktualizované informace znamenají, že aplikace hnojiv bude přesnější, ekonomičtější a méně škodlivá pro životní prostředí.

MAPOVÁNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

Pravidelné 3D skenování elektrických sítí je rozhodující pro jejich plánování a správu. Primoco UAV trvale dosahuje vynikajících výsledků pomocí skenerů 3D LIDAR za polovinu nákladů, které by byly zapotřebí s leteckou posádkou. 

MAPOVÁNÍ 

Primoco UAV umožňuje provést vzdálené mapovací úkoly pomocí 3D laserového skeneru. Dokáže rychle a bezpečně provést řešení topografických úkolů ve vzdáleném a složitém terénu nebo ve skupinách budov.

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Účinná topografická data jsou hlavní součástí při plánování silničních a železničních cest. Flexibilita Primoco UAV umožňuje oblasti snadno analyzovat tak často, jak je potřeba.

HORNICTVÍ

Primoco UAV se často využívá k monitorování a mapování povrchových dolů. Díky svým funkcím 3D skenování se jedná o nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak změřit objem s výpočty pomocí fotografování časových intervalů a 3D modelů.

MONITOROVÁNÍ POTRUBNÍHO VEDENÍ ﹠ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Primoco UAV umožňuje pravidelné sledování potrubních systémů díky většímu rozsahu pokrytí a nákladové efektivitě. Systémy podzemního potrubí lze sledovat v pravidelných intervalech, aby byla zajištěna bezpečnost systému a životního prostředí. Mohou být použity optické a infračervené kamery, stejně jako různé multispektrální a hyperspektrální senzory.

 

POUŽITÍ UAV PRO ÚČELY VLÁD:

 

BEZPEČNOST

Primoco UAV poskytuje rychlé informace v kritických situacích. Informace v reálném čase ze vzduchu rozšíří možnosti vašeho týmu sledovat velké davy lidí nebo pohyby vozidel. Monitorování dlouhých vzdáleností umožní zabránit neoprávněnému vstupu teroristů, zločinců nebo neregistrovaných přistěhovalců. Primoco UAV podporuje strategii národní bezpečnosti.

DOHLED NA POBŘEŽÍ 

Díky Primoco UAV můžete spolehlivě sledovat pobřežní vody, efektivně identifikovat čluny a sledovat neznámá plavidla. UAV dolétne až 700 km daleko a díky jeho vynikajícím letovým vlastnostem budete mít stále přehled bez ohledu na větší vzdálenost.  Jeho nenápadná velikost a profil umožňují nasazení v citlivých oblastech. 

PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÉ MISE 

Tepelné senzory na palubě Primoco UAV jsou účinným nástrojem pro každou pátrací a záchranou misi na území státu nebo na moři a podporují záchranné operace v lesích a vzdálených oblastech. Primoco UAV nabízí rychlou reakci za efektivní cenu.

OCHRANA HRANIC

Primoco UAV je klíčovou součástí každého systému ochrany hranic a jejich sledování. Může poskytovat informace v reálném čase v pohraničních oblastech. Integrované senzory poskytnou obrazové a tepelné údaje a okamžitou odezvu pozemních týmů.

REQUEST INFORMATION

Would you like information on how to use a drone to improve your business? Please complete the form below and we will be in touch soon.